Behandling af lavt stofskifte

Individuel optimeret behandling

Jeg tilbyder rådgivning og vejledning inden for det endokrinologiske speciale med særligt fokus på stofskiftesygdomme hos voksne. Min rådgivning og vejledning falder naturligvis indenfor Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Under din konsultation udarbejder vi sammen en individuel, optimal behandlingsplan, der dækker dine behov. Denne plan kan fx omfatte forslag til supplerende blodprøver. Måske skal din nuværende medicindosis justeres. Måske er der behov for at skifte til et nyt præparat.

Du bedes medbringe eller fremsende blodprøvesvar fra egen læge eller hospitalslaboratorium til brug ved konsultationen. Resultaterne bør ikke være mere end tre måneder gamle.

OBS!

Jeg forbeholder mig ret til at afvise en booking, såfremt jeg vurderer, at der søges om rådgivning og vejledning uden for mit speciale eller kompetenceområde. Dette gælder ligeledes, hvis jeg vurderer, at anmodningen hører til i hospitalsregi, fx ved sygdomme der normalt kun følges på højtspecialiserede hospitalsafdelinger eller kræver større behandlerteams.

Det er afgørende vigtigt, at der medbringes korrekte og nylige blodprøvesvar, scanningssvar etc. til konsultationen. Ellers kan jeg ikke påtage mig ansvaret for at vejlede dig om og behandle din sygdom tilfredsstillende.